UNAPRORI

Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci
Posljednje objave
Cilj projekta
je unapređivanje kvalitete obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci kroz izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja temeljenih na ishodima učenja i u skladu s potrebama tržišta rada.