Studentska konferencija – Budućnost i perspektiva studija

Studentska konferencija – Budućnost i perspektiva studija

3.12.2015. 10:00-15:00 Dvorana O-030, Odjel za biotehnologiju Radmile Matejčić 2 Udruga studenata biotehnologije USBRI u suradnji s Odjelom za biotehnologiju i financijsku potporu projekta UNAPRORI drugu godinu zaredom organizira konferenciju na kojoj će se govoriti o...
Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

18. lipnja 2015. između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih s jedne strane te Sveučilišta u Rijeci s druge strane, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz...
Odluka o financiranju projekta UNAPRORI

Odluka o financiranju projekta UNAPRORI

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je dana 30. travnja 2015. godine Odluku o financiranju projekta Sveučilišta u Rijeci pod nazivom HR.3.1.15-0044 Unapređivanje postupaka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt (UNAPRORI)  koji je...