Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 96. sjednici održanoj potvrdio izmjene Pravilnika o akreditiranju studijskih programa Sveučilišta u Rijeci provedene s ciljem prilagodbe postupka akreditacije i vrednovanja Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Osnovna je namjena prilagodbi olakšavanje postupka usklađivanja programa (za stjecanje cjelovite ili djelomične kvalifikacije) s odgovarajućim standardom kvalifikacije, odnosno skupovima ishoda učenja upisanima u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u svrhu upisa programa u Registar HKO-a.

Detaljne informacije o osnovnim pojmovima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te akreditaciji i vrednovanju programa na Sveučilištu u Rijeci možete naći u Priručniku za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Rijeci u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.