Kontakt

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, Rijeka
tel.  +385 51 406 500
ured@uniri.hr
www.uniri.hr

4 + 12 =