O projektu

Naziv projekta

Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt

Glavni cilj projekta

Unapređivanje kvalitete obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci kroz izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja temeljenih na ishodima učenja i u skladu s potrebama tržišta rada.

Specifični ciljevi projekta

– izrada standarda cjelovitih kvalifikacija za studijske programe „Biotehnologija i razvoj lijekova“, „Istraživanje i razvoj lijekova“, „Biotehnologija u medicini“ i „Medicinska kemija“ i djelomične kvalifikacije za  program cjeloživotnog učenja „Upravljanje u visokom obrazovanju“,

–  izmjena i dopuna postojećih studijskih programa „Biotehnologija i razvoj lijekova“, „Istraživanje i razvoj lijekova“, „Biotehnologija u medicini“ i „Medicinska kemija“  koji će biti strukturirani u skupovima ishoda učenja odgovarajuće razine, iskazani u ECTS bodovima predviđenim za stjecanje tih ishoda te su u skladu s odgovarajućim standardima kvalifikacija,

– izrada programa cjeloživotnog učenja „Upravljanje u visokom obrazovanju“ namijenjenog razvoju profesionalnih vještina upravljanja kod čelnika i vodstava visokih učilišta usklađenog s zahtjevima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira,

– unapređenje sustava akreditacije i vrednovanja studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Rijeci u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom,

– unapređenje uvjeta studiranja i razvoj studentu usmjerenog pristupa te Unapređenje kompetencija nastavnika i administrativnog osoblja na Sveučilištu u Rijeci.

Trajanje projekta

15 mjeseci, od 18. lipnja 2015. do 18. rujna 2016. godine

Vrijednost projekta

2.279.275,05 kuna

Donator

Bespovratna sredstva potječu iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013. i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nositelj projekta

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, Rijeka
tel.  +385 51 406 500
ured@uniri.hr
www.uniri.hr