Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je dana 30. travnja 2015. godine Odluku o financiranju projekta Sveučilišta u Rijeci pod nazivom HR.3.1.15-0044 Unapređivanje postupaka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt (UNAPRORI)  koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Projekt podržava unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO-a, izradom standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te izmjenom i dopunom studijskih programa i definiranjem ishoda učenja koji su usklađeni s potrebama tržišta rada.