3. prosinca 2015. godine održana je u sklopu UNAPRORI projekta konferencija „Budućnost i perspektiva studija” u organizaciji Udruge studenata biotehnologije USBRI na kojoj se poslodavce upoznalo sa studijskim programima Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, a studentima prezentirale mogućnosti zapošljavanja nakon završetka studija. Konferencija je ugostila predstavnike Jadran galenskog laboratorija, Poliklinike Medico te PrimeVigilancea.