Rijeka, 23. – 25. veljače 2016.

Sveučilište u Rijeci organizira radionicu na temu „Institucijsko istraživanje i učinkovitost institucije“ u sklopu projekta Unapređivanje postupka vrednovanja programa Sveučilišta u Rijeci (UNAPRORI) te Inicijative u visokom obrazovanju za jugoistočnu Europu (Higher Education Initiative for Southeastern Europe – HEISEE).

Cilj UNAPRORI projekta unapređenje je cjelokupnog sustava akreditacije/vrednovanja studijskih programa u skladu s HKO-om te mogući primjer dobre prakse za ostala sveučilišta, a kroz, između ostalog, razvoj standarda djelomične kvalifikacije i vrednovanje novog programa cjeloživotnog učenja „Rukovođenje i strateško upravljanje u visokom obrazovanju“.

HEISEE inicijativa temeljena je na partnerstvu Sveučilišta u Rijeci, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu,) Instituta za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji (Institute of Higher Education, University of Georgia), Instituta za razvoj obrazovanja te Agencije za znanost i visoko obrazovanje, uz potporu Veleposlanstva SAD-a, a cilj joj je uspostaviti niz programa cjeloživotnog obrazovanja, kao i poslijediplomski specijalistički studijski program o upravljanju u visokom obrazovanju.

Kreatori obrazovnih politika i čelni ljudi u visokom obrazovanju u Hrvatskoj značajno se zalažu za razvoj institucionalne kulture, a postizanje strateških nacionalnih ciljeva u području visokog obrazovanja zahtijeva akademsko vodstvo koje posjeduje visoku razinu profesionalnosti i stručnosti u strateškom upravljanju složenim institucijama. Time se stavlja fokus na odgovornost samih institucija u sustavu visokog obrazovanja, ali i na njihovo služenje potrebama društva i gospodarskog sektora.

Radionica će obraditi jednu od ključnih tema strateškog upravljanja u visokom obrazovanju, koja je obuhvaćena i kurikulumom planiranog specijalističkog programa o upravljanju i rukovođenju u visokom obrazovanju. Predavači će biti izv. prof. dr. sc. Karen Weber s Instituta za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji te Charles Mathies, viši stručni savjetnik u Odjelu za strateško planiranje i razvoj Sveučilišta Jyväskylä, Finska.

Ciljevi radionice su:

 • ispitati na koji se način institucijsko istraživanje uklapa u strukturu trenutnih visokoškolskih institucija,
 • upoznati se s osnovnim pojmovima koje koriste stručnjaci u institucijskom istraživanju,
 • ispitati odnos akademskog i fiskalnog planiranja,
 • istražiti teme upravljanja prostorom, analize politika i institucionalne učinkovitosti,
 • poticati razvoj vještina u dijelu tehnika koje koriste stručnjaci u institucijskom istraživanju,
 • identificirati aktualne teme u visokom obrazovanju koje su prikladne za studij o institucijskom istraživanju i razmatrati pitanja za budućnost.

Ishodi učenja
Po završetku programa radionice polaznici će moći:

 • objasniti ulogu institucijskog istraživanja u strateškom upravljanju visokim učilištima,
 • planirati profesionalni razvoj osoblja kroz identificiranje i provođenje tečajeva za poboljšanje stručnosti u institucijskom istraživanju,
 • formulirati odgovarajuća istraživačka pitanja u svrhu pomoći vodstvu institucije u strateškom upravljanju,
 • razvijati i upravljati velikim bazama podataka koje se koriste u planiranju institucijskog istraživanja,
 • koristiti posebne vještine i tehnike vezane uz institucijsko istraživanje,
 • analizirati organizacijske odnose unutar institucije i objasniti kako institucijsko istraživanje utječe na uspjeh zajedničkog rada skupina unutar institucije u unaprjeđivanju njezinih ciljeva.

Sadržaj predmeta:

 • Pregled pojmova, strategija i resursa ključnih za institucijsko istraživanje.
 • Uloga institucijskog istraživanja u podršci odlučivanju s obzirom na to da primjenjuje analize i upravljanje podacima, aktivnosti koje podržavaju planiranje, procjenu i donošenje odluka za učinkovito upravljanje.
 • Analiza strukture visokog obrazovanja kako bi se došlo do optimalnog načina za prikupljanje i analizu podataka za podršku potrebama upravljanja.

Materijali: