Sastanak održan 14. rujna 2015. godine (zapisnik)

Sastanak održan 9. veljače 2016. godine (zapisnik)

Sastanak održan 12. travnja 2016. godine

Sastanak održan 20. travnja 2016. godine