Devetoro je sudionika, članova Projektnog tima, Radne skupine za izradu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za upravljanje u visokom obrazovanju u sklopu UNAPRORI projekta i djelatnika Sveučilišta u Rijeci, sudjelovalo u studijskom posjetu dvama renomiranim institucijama u području osiguravanja i unapređivanja kvalitete visokog obrazovanja: Centru za upravljanje visokim obrazovanjem u Gentu (CHEGG – Centre for Higher Education Governance Ghent, Sveučilište u Gentu, Belgija) i Centru za studij visokoškolskih politika (CHEPS – Center for Higher Education Policy Studies, Sveučilište Twente, Nizozemska).

Na Sveučilištu u Gentu, Belgija, UNAPRORI tim sastao se s prof. Jeroenom Huismanom, voditeljem CHEGG-a, i njegovim timom doktoranada i poslijedoktoranada: Marcom Seeberom, Metom Gorup, Jelenom Branković, Jelleom Mampaeyjem i Lisom Brockerhoff te prorektorom za internacionalizaciju prof. Guidom van Huylenbroeckeom.

U uvodnom dijelu prof. Huisman predstavio je CHEGG, inače dio Odsjeka za sociologiju pri Fakultetu političkih i društvenih znanosti, kao istraživački centar osnovan s ciljem da doprinese znanstvenom razumijevanju upravljanja u visokom obrazovanju. CHEGG se fokusira na makro (sustav) i mezo (institucija) razine upravljanja, nastojeći održati dinamičan dijalog između područja visokog obrazovanja i (organizacijske) sociologije, politologije, javne uprave i poslovne administracije.

U narednom dijelu programa govornici su predstavili niz tema kao što su: Managing Financial and Human Resources, Middle management in higher education s osvrtom na srednji menadžment u visokom obrazovanju i izazove s kojima se susreće, Structural reforms in higher education – prikaz procesa i politika koja se odnose na razvoj, implementaciju i evaluaciju strukturalnih reformi sustava visokog obrazovanja u Europi, Image, identity and legitimation of higher education institutions o brandiranju u visokom obrazovanju, Sustaining a quality culture in higher education, Reflection on study programmes for HE governance, u svakom predstavljanju pokušavajući se referirati na provedena istraživanja i dobre prakse na europskim, ali i svjetskim, sveučilištima.
UNAPRORI tim aktivno je sudjelovao u predavanjima i diskusiji.

Više o CHEGG-u na: http://www.chegg.ugent.be/.

Materijali s radionice:

Na kampusu Sveučilišta Twente u Enschedeu, Nizozemska, hrvatska UNAPRORI delegacija susrela se s dijelom djelatnika CHEPS-a: prof. dr. Hansom Vossensteynom, direktorom CHEPS-a, Jonom Fileom, dr. Donom F. Westerheijdenom te Irenom Steens. Uz obilazak kampusa, za UNAPRORI tim organiziran je i tailor-made program prema prethodno utvrđenim temama.

File je uvodno predstavio Sveučilište Twente, njegove sastavnice, programe, fokuse, interese, brojke i ostale pokazatelje te CHEPS, jedan od vodećih svjetskih centara izvrsnosti u području visokog obrazovanja. Osnovne aktivnosti Centra uključuju nadzor studentskih istraživačkih projekata na sve tri razine visokog obrazovanja, sudjelovanje u znanstvenim projektima, kreiranje politika, sudjelovanje u razvojnim projektima tranzicijskih zemalja, stručnom usavršavanju upravljačkih struktura u visokom obrazovanju.

U sklopu svog predavanja File se osvrnuo i na razvoj i implementaciju nizozemskog nacionalnog kvalifikacijskog okvira te na osiguranje i unapređivanje kvalitete na Sveučilištu Twente.

Prof. Hans Vossensteyn i Irene Steens održali su predavanje na temu The development of study programmes and educational support at the University of Twente, pri čemu se Steens fokusirala na TEM – Twente Education Model prema kojemu se razvijaju svi studijski programi na Sveučilištu Twente, a koji stavlja studenta u središtu nastavnog procesa. Implementacija TEM-a zahtijevala je prestrukturiranje programa – uniformna struktura svakog kurikuluma sadrži opening semestar (dva modula), core programme (u trajanju od četiri modula), specijalizaciju (dva modula), izborne module na matičnom Sveučilištu ili u okviru studentske razmijene (dva modula) i pisanje završnog rada (dva modula), pri čemu svaki modul iznosi 15 ECTS-a. TEM zahtijeva proaktivnost studenata, poduzetnički stav, fleksibilnost (u sadržaju, vremenu, aktivnostima, ulogama…). Kroz mnogo praktičnog rada, radionice, grupne projekte testira se razumijevanje i razvijanje vještina studenata te ih se potiče na preuzimanje inicijative pri učenju (postavljanje pitanja, uključivanje u projekte i sl.). Prema TEM-u studenti sami biraju literaturu, uloge u projektima, predmete koje žele slušati i polagati. S obzirom da TEM uključuje promjenu paradigme u učenju i poučavanju, još uvijek se Sveučilište susreće s mnogim izazovima.

Vossensteyn i File predstavili su diplomski studij Higher Education and Science Management na Veleučilištu Osnabrück, Austrija, te dva programa o upravljanju i rukovođenju u visokom obrazovanju u kojima sudjeluju kao predavači i stručnjaci-konzultanti.
Boravak na CHEPS-u iskorišten je i za razgovor o financiranju temeljem programskih ugovora s obzirom da CHEPS ima iskustva u performance-based fundingu te o programu cjeloživotnog učenja o upravljanju i strateškom planiranju u visokom obrazovanju kojega planira akreditirati Sveučilište u Rijeci.

Više o CHEPS-u na: https://www.utwente.nl/bms/cheps/.

Materijali s radionice:

17. rujna u Amsterdamu sudionici studijskog putovanja – članovi UNAPRORI tima održali su wrap-up sastanak, razmijenili dojmove i razgovarali o narednim aktivnostima i potencijalnoj suradnji s posjećenim institucijama.