Vijesti

Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

18. lipnja 2015. između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih s jedne strane te Sveučilišta u Rijeci s druge strane, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz... pročitajte više
Odluka o financiranju projekta UNAPRORI

Odluka o financiranju projekta UNAPRORI

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je dana 30. travnja 2015. godine Odluku o financiranju projekta Sveučilišta u Rijeci pod nazivom HR.3.1.15-0044 Unapređivanje postupaka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt (UNAPRORI)  koji je... pročitajte više